JiYeon

10 tekstów – auto­rem jest JiYeon.

To, że nie jes­tem zajęta, nie znaczy, iż mo­je ser­ce jest. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 listopada 2011, 02:02

Ludzie mówią, że niena­wiść to moc­ne słowo. Tak sa­mo jak miłość.
I lek­ce­ważą ją naokoło, jak­by była niczym. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 listopada 2011, 01:57

Naj­seksow­niej­sza rzecz, jaką może zro­bić dziewczyna?
By­cie sobą. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 listopada 2011, 18:43

Występuj w ob­ro­nie te­go, co słuszne i pra­we. Na­wet, jeśli oz­nacza to występo­wać samotnie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 listopada 2011, 23:35

Nie szu­kaj oso­by, która po­może ci zwal­czyć wszys­tkie prob­le­my, lecz ta­kiej, która nie poz­wo­li ci się z ni­mi zmie­rzyć samemu. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 28 października 2011, 00:15

Za­miast uczyć się od in­nych kul­tur, ludzie mar­nują swo­je życie na to, aby udo­wod­nić, iż je­go kraj jest najlepszy. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 27 października 2011, 21:31

Lu­bię, gdy na mnie patrzysz.
Na­wet kiedy to zawstydza. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 października 2011, 12:32

Star­si ludzie na we­selach zaw­sze mnie sztur­chają i mówią ' Jes­teś następna '.
Więc, zaczęłam mówić im to sa­mo na pogrzebach. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 października 2011, 12:45

Mu­sisz wie­dzieć, że jes­tem twoim wrogiem.
Miłość, która nas połączyła, właści­wie nie po­win­na się zdarzyć.
I w imię tej miłości za­biję wszel­kie nadzieje na lep­sze jutro.
_ Ro­zum do Serca_ 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 października 2011, 00:25

Myślisz, nie myślisz.
I tak przyj­dzie ci za coś zapłacić. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 września 2011, 18:42

JiYeon

JiYeon

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność